Veiligheid

Veiligheid bij duiken

Veiligheid is altijd erg belangrijk bij het duiken en dit aspect krijgt daarom in de duikwereld veel aandacht, ook binnen de opleidingen. Amphiprion besteedt steeds bijzonder veel aandacht aan de voorwaarden die een veilige duik mogelijk moeten maken. Uiteraard spelen de wekelijkse trainingen in het binnenwater daarin een belangrijke rol. Maar er zijn ook momenten die nog explicieter in het teken van de duikveiligheid plaatsvinden:

Reanimatietrainingen

reanimatieAmphiprion organiseert minstens eens per jaar een reanimatietraining waarbij de reanimatie volgens de laatst geldende richtlijnen geoefend wordt. De cursus wordt gegeven door officieel erkende instructeurs van de Vrienden van de Hartstichting. Het resultaat voor de cursisten die de cursus met goed gevolg afleggen, is dan ook een erkend ‘Diploma Reanimatie’ van de Nederlandse Hartstichting. Het bijwonen van de reanimatietraining is verplicht voor tweesters en hoger.

Duikcoordinator

Amphiprion kiest nadrukkelijk voor de aanwezigheid van een duikcoördinator bij een clubduik. Een duikcoördinator is een driesters duiker of iemand die in de oude opleidingsstructuur de specialty ‘duikleider’ behaald heeft. Een duikcoördinator heeft als primaire taak om toe te zien op de veiligheid van de duiker en de duikstek. Als er echt iets misgaat, kan de duikcoördinator de hulpverlening organiseren. Daar wordt de duikcoördinator op getraind: Amphiprion heeft een draaiboek met instructies, hoe te handelen bij calamiteiten. Daarnaast heeft de duikcoördinator administratieve taken.

Zuurstofkoffer

zuurstofkofferTot de vaste toebehoren van een duikleider op een duikstek horen een zuurstof- en een EHBO-koffer. De duikleider zorgt ervoor, dat deze bij een clubduik aanwezig zijn. Uiteraard wordt het gebruik van het zuurstofkoffer ook met enige regelmaat onder deskundige leiding geoefend. Zo is er begin 2006 nog een instructieavond belegd, waarop de keuringsarts ht verhaal nog eens van a tot z uit de doeken heeft gedaan.

Ongevalsimulaties

Regelmatig worden ongevalsimulaties georganiseerd, ook in het kader van de opleidingen. De laatste simulatie stamt van eind 2005, toen enkele kandidaten van Amphiprion en van onze Arnhemse buddyvereniging Merou hun driesters-specialty Eerste Hulp bij Duikongevallen (EHBDO) aflegden.

Badmeesters

Bij de zwembadtrainingen heeft steeds één van de leden corveedienst als badmeester. Ook hier is de belangrijkste taak toe te zien op de veiligheid. De badmeester staat met een portofoon in verbinding met het centrale toezicht van zwembad de Grote Koppel. De jaarlijkse zwemproef is het naar boven halen van een pop uit een kuil van vier meter diep; dat stelt voor een duiker niet zoveel voor.

Overig

Niet speciaal iets voor Amphiprion, maar daarom niet minder belangrijk in het kader van de duikveiligheid zijn de medische keuringen die een duiker moet ondergaan.
Ook de flessen dienen periodiek gekeurd te worden. De keuringen voor de overige duikattributen zijn weliswaar niet verplicht, maar het verdient toch aanbeveling om zaken als de ademautomaat en de inflator van het stabjack regelmatig voor onderhoud aan te bieden.