Blog

2001: 112 rescue

Op 28 Mei 2001 vondt er een alamroefening plaats bij de duikerparkeerplaats aan de Rijkerswoerdseplas te Elst. Hierbij zag een politiesurveillant in een auto twee auto’s crossen en te water raken. In een van de auto’s zat tenminste drie personen en in de andere ook meerdere personen, waarbij een kind. Later zou moeten blijken dat een sportduiker onder een van de auto’s terecht was gekomen. Echter dit werd niet als zodanig herkend en was, in plaats van als laatste, als eerste weer boven water. Er waren twee auto’s onder water. Een VW Polo met daarin een slachtoffer (Rob Arends), en een inzittende die eruit was geslingerd (Hans van den Bovenkamp), en de sportduiker onder de auto (Edje Wellink) lag op 8m diepte. De tweede auto op 7m diepte was een VW Jetta met daarin een volwassenen (pop, niet opblaasbaar) en een kind (ook een pop). Verder nog twee inzitenden die in de directe nabijheid van de auto lagen (Johannes Jongsma en Michel van de Laar) en als laatste een inzittende die aan de oppervlakte verder op in de plas dobbert (Bertien van de Laar). Toen iedereen in positie was, werd om 19:30 het alarm gegeven aan de meldkamer van Elst door de politie surveillant (Oscar).

ap-reddingsduik-1-14ap-reddingsduik-1-19

Binnen 5 minuten na de melding was de brandweer en ambulance ter plekke. Omdat auto’s te water waren geraakt, werd ook een reddingsboot erbij geroepen die later Bertien als eerste oppikte, en vervolgens de duikers assisteerde. Aangezien het een groot ongeval betrof, werd ook meteen assistentie gevraagd van het Duikteam Regio Arnhem.

Aangezien Bertien aan de oppervlakte zwom, was ze eenvoudig te vinden, en werd snel naar de kant gebracht. Hier stond de brandweer met de brancard te wachten, en werd vervolgens door het ambulance personeel overgenomen.

ap-reddingsduik-1-28ap-reddingsduik-1-36De eerste duikers waren ook snel onder, en hadden zeer snel het eerste slachtoffer gevonden. Dit was sportduiker Hans van de Bovenkamp die ongeveer 10 meter van de VW Polo lag. De brandweerlieden hadden het grootte voordeel dat duikers zeer makkelijk te herkennen zijn aan de oppervlakte omdat hier het water geen golven vertoont. Ondertussen was het Duikteam van Arhem terplaatse en concentreerden zich op de VW Jetta.

Vervolgens had het duikteam van Arnhem het eerste slachtoffer ook al gevonden om omstreeks 19:47 werd Johannes Jongsma naar de kant gebracht. Hier getrokken waar het meeste grip is, en in dit geval is het de inflator- en de hoge druk slang waar het slachtoffer mee naar de kant wordt getrokken. Hier was de duiker wat minder blij mee!

ap-reddingsduik-2-06 ap-reddingsduik-2-12   ap-reddingsduik-2-30

Ook het tweede slachtoffer was snel gevonden, echter gaf totaal geen teken van leven. Bij Michel was er geen ademhaling meer en was tevens diep bewusteloos. Het ambulance personeel waren druk doende bezig en hadden na enige tijd resultaat, en Michel was er weer helemaal bovenop.

ap-reddingsduik-2-21ap-reddingsduik-2-27Het duikteam van Elst had inmiddels Rob gevonden in de Polo, en ook Rob moest eerste een grondige check ondergaan voordat hij verder mocht.

Op een gegeven moment constateerde Johannes dat de twee poppen nog in de auto lagen (zijn broer en zijn zoon). In alle constarnatie maakte hij melding bij de duikleider waarop de duikers van Arnhem meteen weer op onderzoek uitgingen.

Ook deze slachtoffers waren snel aan de oppervlakte, en de dienstverlening deed er alles aan om de baby weer bij positieven te brengen.

Reanimatie werd verleend bij de baby, echter of deze geslaagd is, heb ik niks van vernomen. De volwassene dummy (van ongeveer 100 kg), zat geen teken van leven meer in.

Na alle slachtoffers geborgen waren (binnen 40 minuten na melding van het ongeval) wat op zich zeer goed was, was het nu werk om de auto’s te bergen. Hiervoor worden er lierkabels naar de auto’s gebracht door de duikers, zodat deze naar de kant kunnen worden getrokken.

ap-reddingsduik-2-33   ap-reddingsduik-2-34   ap-reddingsduik-3-01

De auto’s waren natuurlijk geprepareed, en had dus geen motor meer, benzine tank was weg, alle leidingen waren verwijderd, en grote gaten waren in de bodemplaat aangebracht zodat deze sneller zinkt.

Ondanks dat de auto’s maar een dag in het water heeft gelegen, was de troep er niet minder om. Deze zaten compleet onder de modder, en werd volledig schoongespoten door de brandweer.

ap-reddingsduik-3-10ap-reddingsduik-3-21De VW Polo moest ook nog geborgen worden, echter de avondschemering begon ook al te beginnen. Ook hier brachten de duikers de kabels ter plaatse om vervolgens de Polo uit het water te lieren.

Vervolgens is het tijd om de boot op de trailer te leggen, de Polo aan de kant en debriefing in Elst op de brandweerkazerne.

Aan dit evenement hebben deelgenomen:

Politie Midden Gelderland
Brandweer Elst (Gelderland)
Duikteam Regio Arnhem
Houterman Lent
Van Amerongen Arnhem
GG&GD Elst
Duikteam Amphiprion

ap-reddingsduik-3-14  ap-reddingsduik-3-16  ap-reddingsduik-3-22

Fotografie: Marianne Arends en Johannes Jongsma


2001: Papendal

Zwembad Papendal bedreigd met sluiting

Eind mei ging er het gerucht rond dat het zwembad van Papendal dreigde te sluiten wat te lezen was in een krantenartikel van de Arnhemse Courant.

Papendalap-papendal-3Voor vele vereningen kwam dit nieuws hard aan, omdat er een goede locatie dreigt te verdwijnen. Hierdoor moet er uitgeweken worden naar andere zwembaden die ook behoorlijk vol zitten.

Ook Duikteam Amphiprion was hier niet blij mee, en tezamen met andere verenigingen werd er een protestactie opgezet waarbij alle leden uitgenodigd waren om met sportuitrusting en al bij het hoofdgebouw van Papendal te verzamelen en pamfletten uit te delen aan de leden van het NOC/NSF.

De opkomst was zeer goed.

Vele verenigingen hadden gehoor gegeven aan de oproep, en kwamen in grote getale naar de hoofdingang van Papendal.

De leden van het NOC/NSF werden met groot gejuig begroet door jong en oud, en konden er niet aan ontkomen dat de verenigingen niet blij zijn met het verdwijnen van het zwembad van Papendal.

Het bestuur van het NOB was ook aanwezig, en Maurice de Zwart (voorzitter van de NOB) deed een verzoek aan Duikteam Amphiprion om extra foto’s te schieten zodat deze gebruikt konden worden voor het clubblad “Onderwater Sport”.

ap-papendal-1